Återvinna plexiglas

Akryl- eller plexiglas är en klar, färglös och transparent plast med en högre smältpunkt, bättre slagseghet och bättre väderbeständighet än polystyren (PS). Plexiglas används i allmänhet för tillverkning av transparenta akrylskivor. Dessa används inom många olika områden, som exempelvis vid tillverkning av transparenta tak, bildelar, skyddsglas och akvarium. Att återvinna plexiglas kan vara en utmaning och det restmaterial som genereras under skärningsprocessen av akrylskivor beräknas utgöra cirka 10% av den totala slutproduktionen. Detta resulterar i att det finns enorma mängder av akrylglas och restmaterial efter skurna akrylskivor som riskerar gå till spillo som industriavfall om man ej finner en bra lösning för att återvinna plexiglas.

Återvinna plexiglas leder till minskning av miljöpåverkan

Återvinna plexiglas – ej så lätt men fullt möjligt

Det är inte lätt att återvinna plexiglas och av den anledningen tas materialet ej emot för återvinning på återvinningscentraler i många länder. Akrylglas är klassat som ett industriavfall som inte bara riskerar att ha en betydande inverkan på miljön, men också på kostnaderna för produktionen. Akrylglas är inte biologiskt nedbrytbart och vissa akrylplaster kan dessutom vara lättantändliga. Industriellt akrylavfall brukar delas in i två grupper, avfall av rent akrylglas som utgör cirka 20% och avfall av förstärkt akrylglas som utgör resterande cirka 80% av det totala avfallet. Akrylglas som bearbetats och blivit förstärkt med tekniska tillsatser kan återvinnas och extruderas för att producera nya akrylskivor.

Processen för att återvinna plexiglas kallas pyrolys och består i allmänhet av att akrylavfallet upphettas tillsammans med speciella kemikalier till en temperatur av 4000 till 4500ºC i en destilleringsapparat av stål. Uppvärmningen leder till en depolymerisation av akrylglaset tills det tar formen av metylmetakrylatmonomer som kondenseras och destilleras igen för att få fram regenererade monomerer och rena monomerer. De rena monomererna och de regenererade monomererna blandas med en katalysator som kallas bensoylperoxid och upphettas igen. Efter att den önskade graden av polymerisation har uppnåtts så kyls den viskösa massan och blandas sedan med färger och hälls i formar innan det doppas i hett vatten för att slutföra polymerisationsprocessen.

Återvunna akrylplattor är billigare

Det går också att återvinna plexiglas genom smältning. Denna process går ut på att akrylavfallet smälts i en ugn med hög temperatur efter att ha separerats och slipats. Den smälta vätskan sätts sedan i formplattor och tas till en trycksatt ugn under en period av 12 timmar, vilket gör de till akrylplattor igen. Dessa återvunna akrylplattor kan användas för att skapa olika typer av produkter såsom möbler, prydnadsföremål, bildelar eller fönster. Det beräknas att återvunna akrylplattor är cirka 30% billigare i jämförelse med att tillverka nya konventionella akrylplattor. Akrylavfall kan också framgångsrikt depolymeriseras genom kontakt med smält bly. Detta resulterar i metylmetakrylat med en renhet av mer än 98%.

Det mest effektiva sättet av återvinna plexiglas är genom att hitta nya sätt att återanvända materialet på. Exempelvis så kan akrylpulver återanvändas som fyllnadsmaterial för tillverkning av tvättställ. Vanligen är tvättställ tillverkade av ett kompositmaterial bestående av ett bindemedel som heter omättat polyesterharts, ett fyllmedelsmaterial som heter dolomitpulver och ett katalysatormedel till hartset som används för att accelerera härdningen. Akrylpulver kan användas för att ersätta dolomitpulvret. De återprocessade tvättställen som framställs av det nya akrylbaserade kompositmaterialet hade en ökad slitstyrka på arbetsytan och kunde uppnå dubbel reduktion i vikt.

Att återanvända akryl

Fördelarna med att återvinna plexiglas är många och det resulterar både i en minskning av miljöpåverkan och en minskning av processkostnaderna vid tillverkningen av nya varor. Produkter tillverkade av återvunnen akryl finns tillgängliga på marknaden inom en mängd olika områden. Exempelvis inom byggsektorn så tillverkas många ljudisolerade fönster och dörrar av återvunnen akryl. Inom medicin- och sjukvårdssektorn tillverkas bland annat kuvöser samt en mängd annan medicinsk och kirurgisk apparatur av återvunnen akryl. Studier om att återvinna plexiglas har visat att materialet är lämpligt att återanvända och akrylmaterial tillverkade av akrylavfall i jämförelse med nytillverkad akryl påvisade inte någon skillnad i slaghållfasthets- eller hårdhetsegenskaper. Emellertid kan UV-beständigheten vara lite nedsatt hos det återvunna akrylglaset.